Lokallarm

Skövde kommuns lokallarm:
Skövde Kommun har en lokallarmsgrupp i appen Whatsapp.

För att komma med i gruppen behöver du:
1. En smartphone som du kan ladda ner appen på.
2. Aktivera dig i appen med namn och mobilnummer.
3. Kontakta Edvin Klein så att han kan lägga in dig i gruppen. Edvin Klein, 0767931312, edvin_klein@outlook.com.

Riktlinjer för lokallarmet:
Denna grupp är till för alla oavsett om du bor i kommunen eller inte. Du får skriva ut vad du vill, ett stort antal av en art, roliga arter, årets första obs av en art eller det du själv upplever intressant för andra. Men betänk att varje meddelande går ut, och genererar en notis, till 50+ mobiler/personer vid varje tillfälle. Gruppen är i huvudsak tilltänkt som envägskommunikation; att sprida information till alla ansluta. Folk skall då kunna förvänta sig ny information vid varje notis. Med det sagt så önskas att exempelvis privata frågor, glada tillrop eller allmänna reaktioner riktas privat till den som skickat meddelandet istället för till samtliga i gruppen. Med undantag för exceptionella fynd eller frågor av brett intresse i gruppen.
Hittar du någon skyddsvärd art eller på en känslig lokal, så bör det stämmas av med någon av gruppens administratörer (Edvin Klein, Musse Björklund) innan informationen läggs ut.
Det är också smidigt att lägga med en position i ditt larm, fördelen med detta är att du slipper en massa samtal om vart du står mm. Detta gör man genom att dela sin plats i appen.

Viktig info till dig som medlem i lokallarmet:
Eftersom att larmet är till för att delge varandra roliga och eventuella ovanliga arter, ska dessa arter alltid larmas ut i lokallarmet, detta behöver man självklart inte göra om det gäller en skyddsvärd art eller om det gäller en känslig lokal. Om vi administratörer märker att detta misskötts kommer du plockas bort från gruppen och då mister du chansen att få ta del av vårt lokallarm