Del 2 av Birdlife Sveriges Etiska regler:

BirdLife Sverige har även tagit fram särskilda riktlinjer för uppspelning av läten.
Dessa sammanfattas så här:

  • Lagar och regler, t.ex. reservatsbestämmelser, ska efterlevas.
  • Att exempelvis spela upp fågelljud genom högtalare eller härma fågelläten bör ske med eftertanke och respekt för fåglarna, vilket innebär att återhållsamhet gäller. Såväl fåglar som fågelskådare eller andra naturintresserade kan störas. I områden där många fågelskådare vistas, t.ex. vissa mellansvenska uggle- och hackspettsmarker, är det direkt olämpligt att över huvud taget använda uppspelningsutrustning.
  • Uppspelning av läten för kartläggnings-, forskning- eller ringmärkningsändamål är acceptabelt, under förutsättning att det finns ett väl genomtänkt syfte och att erforderliga tillstånd för verksamheten finns.
  • Om man i fält vill lyssna på ett fågelläte för att repetera det för sig själv eller förklara det för andra bör volymen hållas så låg som möjligt, för att undvika att störa fåglarna.
  • Uppspelning för sannolikt häckande fåglar för kryssande eller fotografering, på känsliga lokaler eller för känsliga arter, är inte i enlighet med de etiska riktlinjerna.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kommande aktiviteter

Vi är nu i de finaste av tider. Vi har bestämt att ha en utflykt till Östen på lördag 12/6. Samling kl 09 00 vid Logården. Vi kommer att kolla en del holkar. Ta med fika.

Vi har också en utflykt på söndagen den 13/6 då vi lyssnar till den spöklika nattskärran, samling Paradissjön kl 22 30.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nattlyssning

Vill du höra näktergal och gräshoppsångare, kom till vår nattsångarlyssning ikväll 4 juni kl 22 30, samling vid Paradissjön

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Månadsmöte 26maj 19.00

Nu i maj har vi i styrelsen planerat in månadsmöte vid Paradissjön. Vi kommer starta upp en eld som vi grillar över. Vi i styrelsen kommer att bjuda på korv med bröd, dricka och någon form av fika.

Välkomna!

Bild från vandringen runt Paradissjön den 16 maj.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Utloppet, Hornborgasjön

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Del 1 av Birdlife Sveriges Etiska regler

Allemansrätten är en självklar och vedertagen grund för friluftslivet i Sverige. Den ger oss
möjlighet att röra oss fritt i naturen och uppleva allt fantastiskt som finns där. Som
fågelintresserad har man ett extra stort ansvar eftersom man ofta har kunskaper som gör att
man kommer närmare fåglarna. Hur man beter sig när man skådar fågel kan tyckas självklart
för många, men det finns en hel del att tänka på. Dels hur man gör för att störa djurlivet så
lite som möjligt, men också hur man gör för att allmänheten ska få ett gott intryck av oss
fågelskådare. Därför har BirdLife Sverige utarbetat nedanstående etiska regler och
rekommendationer för hur man bör bete sig vid fågelskådning:


Sammanfattning av BirdLife Sveriges etiska regler
• Följ alltid allemansrätten.
• Tänk på att fåglarnas väl (likaså annan fauna och flora) alltid kommer i första hand när du rör
dig i naturen, oavsett avsikter.
• Undvik att störa fåglar vid deras häckplatser.
• För fågelskyddets skull: rapportera gärna dina fågelobservationer på Artportalen, med god
geografisk noggrannhet och i förekommande fall med häckningskriterier.
• Om du fotograferar fåglar ska punkt nummer två alltid tillämpas. Undvik särskilt
bofotografering och/eller fotografering runt bon vilket kan hindra föräldrar från att mata sina
ungar.
• Om du hittar en raritet, gör en bedömning om lokalen är känslig eller om en anstormning av
andra fågelskådare på annat sätt kan missgynna den aktuella fågeln eller andra fåglar i frågan,
innan du rapporterar fyndet.
• Markägarens och övriga allmänhetens intressen måste alltid respekteras (detta gäller allt från
att inte beträda grödor till att inte parkera bilar på vägen), både vid fynd av rariteter och till
vardags.
• Respektera andra fågelskådare.
• Eventuell uppspelning av fågelläten bör göras restriktivt och med gott omdöme. Detsamma
gäller användning av ljuspekare.
• Fånga inte fåglar utan tillstånd. Om du hittar en skadad fågel och du anser att den bör få
hjälp, kontakta närmsta viltrehabiliterare eller myndigheterna.
• Använd sunt förnuft!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kommande aktiviteter

Hej,
Nu när det blivit lite varmare och flera har fått sitt vaccin, startar klubben en del utomhusaktiviteter. Vi följer fhm rekommendationer ( om du känner tvekan att delta så avstå)

Program:


Söndag 16 maj vandring kring paradissjön. Samling vid parkerings-platsen paradissjön kl 0900.

Onsdagen 26 maj kl 19 00. Månadsmöte vid Paradissjön med korvgrillning.

Söndag 30 maj vandring kring paradissjön och hi hittar vårfåglar. Samling vid parkeringsplatsen paradissjön kl 0900.

Fredag 4 juni. Nattsångarlyssning. Vi hittar gräshoppsångare, näkter-galar mm. Samling vid parkeringsplatsen paradissjön kl 2230.

Söndagen 13 juni. Nattskärrelyssning. Vi njuter av nattskärrans spök-lika läte. Samling vid parkeringsplatsen paradissjön kl 2230.


Frågor till Kent-Ove på 070-3939643.

Mvh
Kent-Ove med styrelsen

OBS: Vi vill också meddela att vårens skådarskola vid Hornborgasjön blivit inställd. Vi hoppas på hösten istället.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Länk till månadsmöte

Hej,

Vårt månadsmöte i Karstorp är inställt pga pandemin.

I stället kommer vi att hålla ett digitalt månadsmöte. Du deltar genom att gå in på följande länk om länken inte funkar klistra in den i webläsaren;

https://us06web.zoom.us/j/89773854753

Delta i mötet och få reda på det senaste inom fågelvärlden och de fina bilderna från fågelgruppen.
Vi startar kl 19 00 men logga gärna in 10-15 minuter tidigare.
Mvh
Kent-Ove
Ordförande

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Månadsmötet blir digitalt

Skövde fågelklubbs månadsmöte i Karstorp, Onsdagen den 28 april är inställt pga pandemin.

I stället kommer mötet att hållas digitalt. En länk kommer att läggas ut så att ni alla kan delta.

Hälsningar Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hornborgasjön runt

Söndag 18april
Vi besöker ett gäng med platser runt sjön och kollar hur man hittar till platserna. Vi hoppas också på en del fågel och annat kul.
Samling 08:00 vid Fågeluddens parkering. Edvin Klein, 076-7931312 håller i turen och medtag egen matsäck. Välkomna!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar